Home Clienten Werkgevers Academy Contact

Specialist in reintegratie na burn-out

Bekijk hier hoe mijn persoonlijke aanpak werkt

Klachtenreglement

In het kader van wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. Deze verplichting is ook opgenomen in het Kwaliteitsstatuut. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over een in te schakelen klachtenfunctionaris.

Elly Vos is ingeschreven bij P3NL. Zie op de website www.P3NL.nl voor verdere informatie.